پیام تسلیت مهیار علیزاده

Ostad-Shahnaz14 پیام تسلیت مهیار علیزاده

 

شهناز هم از میان ما رفت
روحش قرین رحمت و یادش گرامی‌باد… .

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد …

The short URL of the present article is: http://mahyaralizadeh.com/PSl9f