آکادمی موسیقی رومی | Mahyar Alizadeh Official Website - سایت رسمی مهیار علیزاده
شرايط شركت در ورک شاپ‌هاى آكادمى موسيقى رومى

آکادمی موسیقی رومی، هنر جو میپذیرد.

كارگاه تنظیم و اركستراسیون آکادمی رومی
Arrangement & Orchestration workshop - Behzad Abdi Rumi - Music Academy

مدت زمان كارگاه: ٣ جلسه
مدرس : بهزاد عبدى
شروع دوره: اسفند ٩٦
پايان دوره: اسفند ٩٦

کارگاه موسیقی فیلم آکادمی رومی
Film Music workshop - Fardin Khalatbari - Rumi Music Academy

مدت زمان كارگاه: ٨ جلسه
مدرس : فردين خلعتبرى
شروع دوره: اسفند ٩٦
پايان دوره: ارديبهشت ٩٧

گزارش تصویری